Vše o hypotečním úvěru

Plánujete vzít si hypotéku. Máte dotazy ohledně hypotéky? Zajímáte se o možnosti financování bydlení nebo se chcete jen vyznat v hypoteční nabídce? Pak Vám tento web pomůže při zorientování v problematice hypoték a jejich poskytování.

Co je hypotéka

Hypotéka je finanční produkt podobně jako Váš běžný účet. Prakticky je jádrem hypotéky také účet, a to úvěrový. Hypotéka je de facto smlouvou o poskytnutí půjčky, tj. úvěrového (hypotečního) účtu. Na rozdíl od běžného účtu však je s vedením tohoto účtu spojeno i zapůjčení značné sumy peněz.

Hypotéka se vyznačuje objemem zapůjčených prostředků. Jedná se o největší typ úvěrů, bavíme-li se o úvěrech pro fyzické osoby. Objemem zapůjčených prostředků předčí hypotéky jen firemní úvěry podnikům, kde může jít i o desítky a více zapůjčených milionů korun. V případě hypoték se zapůjčená suma pohybuje zpravidla od 1,5 do 3 milionů korun.

Hypotéka klasicky slouží k pořízení vlastního bydlení. Pokud preferujete před placením nájmu pořídit si vlastní bydlení, jste kandidátem na hypotéku, protože málokdo dá z vlastních zdrojů dohromady takový objem peněz. Hypotéka, nicméně, dnes nemusí sloužit jen k bydlení. Jde o oblast tzv. amerických hypoték, o kterých je řeč v samostatném oddílu dále na tomto webu.

O čem je hypotéka

Charakteristické znaky hypotéky


S hypotékou jakožto specifickým typem úvěru jsou spojeny určité charakteristiky, které jsou následně velmi významné z hlediska možností jejího pořízení. Především je to zajištění. To je spojené s tím, co bylo zmíněno v úvodních odstavcích – hypotéka je největším typem úvěru poskytovaným fyzickým osobám. Proto je její pořízení náročnější než u běžných půjček typu povoleného přečerpání (kontokorent) nebo spotřebitelský úvěr.

Kromě běžných nároků kladených na žadatele (stabilní příjem v dostatečné výši) je s hypotékou vyžadováno i zajištění formou zástavy nemovitosti. Poskytovatel se tak jistí pro případ, že by ostatní pojistky (dobrá úvěrová historie = žádné nesplacené úvěry, stabilní a dostatečný příjem, zaměstnání na dobu neurčitou…) selhaly.

Více textu

Časté otázky k hypotéce

Co je refinancování hypotéky?

Refinancování je proces spojený s koncem tzv. fixace. Ta platí na 1, 3 nebo 5 let. K jejímu konci je možné eventuelně hypotéku převést k jinému poskytovateli, který v dané době bude nabízet lepší úrokovou sazbu.

Dá se hypotéka splatit i předčasně, v případě výhry, dědictví… ?

Ano, v zásadě dá. Záleží však na konkrétních smluvních podmínkách s daným poskytovatelem. Každá smlouva o hypotečním úvěru na tuto situaci pamatuje konkrétním ujednáním a stanovením podmínek. Počítejte, že v praxi může být předčasné splacení spojeno s nemalou sankcí. Čtěte pečlivě smluvní podmínky.

Na jak dlouhá období je možné úrokovou sazbu hypotéky fixovat?

Nejčastější je fixace na 3 nebo 5 let. Je však možná i na období velmi krátké - 1 rok. A také na období velmi dlouhé - 7 let.

Je možné peníze z hypotéky použít i na nákup vybavení bytu nebo domu?

Není to možné automaticky. Jsou speciální druhy hypotéky, kde je možné určitou (jasně vymezenou částku) čerpat na nákup nábytku a dalšího zařízení. Jde většinou o částku do max. 20% výše celé hypotéky.

Tj. takové hypotéky existují a v ČR se poskytují, ale jde o zvláštní typ. Pro žadatele má taková hypotéka velkou výhodu v tom, že na nákup nábytku a ostatního zařízení čerpá úvěr s úrokem, který by jinak na nákup takových věcí nezískal - spotřebitelské úvěry mají výrazně vyšší úročení.

Další

Dosáhnu na hypotéku?

Hypotéka je jako jiné úvěry dostupný jen od určité bonity klienta, ve které hlavní roli hraje příjem. Zjistěte, jakou výši příjmu potřebujete k získání hypotéku.Přejít na stránku

Zdroje a krytí hypotéky

Praktickým problémem při získání hypotéky je, čím ji zajistit a kde vzít složku ceny nemovitosti, kterou hypotéka nepokryje. Zjistěte, jaké jsou možnosti zajištění hypotéky a získání složky vlastního krytí ceny nemovitosti.

Přejít na stránku

Kolik si půjčit

Zjistěte, jak dojít k částce, kterou si půjčit a jaké faktory o tom rozhodují.Přejít na stránku